eKehadiran APDM – Aplikasi Pangkalan Data Murid

Aplikasi Pangkalan Data Murid adalah satu modul pengurusan murid yang dilancarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Tujuan dilancarkan modul ini adalah untuk mengumpul semua maklumat murid- murid termasuklah maklumat ibu bapa, kehadiran pelajar dan pendaftaran pelajar ke sekolah menengah. Aplikasi Pangkalan Data Murid adalah mekanisma yang terbaik untuk digunakan untuk menguruskan data murid di peringkat sekolah, Pejabat Pelajaran Daerah, Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran Malaysia. Ia juga bertujuan untuk memastikan kesemua data murid di Malaysia adalah yang terkini dan tepat.

Selain dari pengawai Aplikasi Pangkalan Data Murid dari Pejabat Pelajaran Daerah dan Jabatan Pelajaran Negeri, guru kelas dan staf yang dilantik sekolah adalah pengguna utama sistem ini. Mereka adalah orang- orang yang bertanggungjawab menguruskan data sekolah dan pelajar masing- masing.

Pengetua atau guru besar sekolah akan melantik staf sekolah tertentu untuk menguruskan Aplikasi Pangkalan Data Murid. Pada kebiasaannya, Penolong Ketua Hal Ehwal Murid (PK HEM) adalah orang yang dilantik bagi menguruskan sistem APDM. Tugas utama staf APDM sekolah adalah untuk menbantu guru kelas dan pengawai APDM di PPD mengendalikan data murid dan sekolah. Staf ADPM sekolah juga berperanan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi guru kelas semasa akses ke APDM.

Di peringkat sekolah, guru kelas dipertanggungjawabkan untuk mengemaskini data murid, data kelas dan subjek murid di sistem APDM. Oleh itu, guru kelas perlu bekerjasama dengan staf APDM sekolah untuk memastikan data murid yang dihantar ke PPD adalah tepat.

Log Masuk Ke APDM

Langkah 1: Staf APDM sekolah perlu masuk ke laman sesawang Aplikasi Pangkalan Data Murid di pautan http://apdm.moe.gov.my

Langkah 2: Pada sebelah kiri paparan, staf perlu log masuk ke sistem APDM menggunakan ID pengguna dan katalaluan.

ID pengguna: kod sekolah (Sila gunakan HURUF BESAR tanpa jarak. Contohnya: ABC1234)

Katalaluan: *******

Katalaluan akan diberi kepada staf sekolah namun staf dinasihatkan untuk menukar katalaluan selepas pertama kali log masuk ke sistem APDM atas faktor keselamatan.

Tekan masuk untuk log masuk ke sistem APDM.

Kemaskini data sekolah.

Staf sekolah bertanggungjawab untuk memastikan semua data sekolah adalah yang terkini. Untuk mengemaskini maklumat sekolah di sistem APDM, staf sekolah boleh mengikut langkah berikut:

Langkah pertama: Pergi ke laman sesawang APDM

Langkah kedua: Gunakan ID pengguna dan katalaluan untuk log masuk sistem APDM

Langkah ketiga: Lepas log masuk, pergi ke menu Kemas kini untuk mengemaskini atau mengubah maklumat sekolah.

Langkah keempat: Simpan maklumat dengan menekan butang Kemas kini Maklumat Sekolah. Setelah selesai, maklumat sekolah yang terkini akan disimpan di sistem APDM.

Antara fungsi lain APDM ialah;

 • Pendaftaran guru kelas baru/ perubahan guru kelas terdahulu.
 • Pendaftaran kelas baru/ pembubaran kelas terdahulu.
 • Pengesahan data semua murid yang dihantar oleh guru kelas.
 • Hantar laporan MBMMBI.
 • Muat turun dan menyimpan data murid dalam format Excel.
 • Set semula katalaluan oleh guru kelas atau staf sekolah.
 • Kemaskini subjek guru kelas.
 • Kemaskini data murid.
 • Pendaftaran/ menambah data bagi murid baru.
 • Tukar kelas murid.
 • Kemaskini subjek murid.
 • Kemaskini permohonan penempatan murid.
 • Kemaskini rayuan permohonan penempatan murid.
 • eKehadiran bagi kehadiran murid.
 • eDaftar Sekolah Menengah untuk pendaftaran sekolah menengah.
 • Muat turun borang maklumat murid.
 • Import dan eksport data murid.

Pendaftaran guru kelas baru/ perubahan guru kelas sebelum ini dan pendaftaran kelas baru/ pembubaran kelas sedia ada.

Maklumat guru kelas perlu dikemaskini oleh staf sekolah. Apabila ada guru kelas baru, staf sekolah perlu mendaftarkan maklumat guru kelas baru tersebut dalam rekod sistem APDM dan memadamkan maklumat guru kelas lama yang tidak lagi berkhidmat sebagai guru kelas.

Berikut adalah langkah- langkah untuk mendaftar guru kelas baru atau menukar guru kelas yang terdahulu dalam sistem APDM;

Langkah pertama: Staf sekolah pergi ke laman sesawang APDM.

Langkah kedua: Log masuk ke sistem APDM menggunakan ID pengguna dan katalaluan.

Langkah ketiga: Pergi ke menu Pendaftaran Kelas.

Langkah keempat: Jika kelas telah sedia ada, tekan butang Kemaskini di hujung nama sekolah untuk menukar atau mengemaskini nama guru kelas.

Tiada kelas sedia ada?

Tekan butang Tambah Kelas untuk tambah kelas jika tiada kelas dalam senarai. Akhirnya, tekan butang Kemaskini Maklumat Kelas untuk simpan maklumat guru kelas baru.

Pendaftaran kelas baru

Tekan butang Tambah Kelas untuk menambah kelas baru dan tekan butang Kemaskini di hujung nama kelas baru.

Untuk membubarkan kelas sedia ada.

Tekan butang Padam di hujung nama kelas sedia ada. Staf sekolah dinasihatkan untuk menyemak dan mengesahkan kelas yang dipadam. Sepatutnya, tidak akan ada senarai nama murid sebelum kelas sedia ada dipadam. Untuk menyemak maklumat pelajar, sila rujuk dibahagian kemaskini maklumat murid.

Pengesahan Data Semua Murid Yang Telah Dihantar Oleh Guru Kelas

Pengesahan data semua murid hendaklah disiapkan oleh staf sekolah sebelum dihantar ke pentadbir di PPD. Data pelajar perlu disemak dengan sempurna sebelum disahkan untuk memastikan ketepatannya. Staf sekolah boleh mengesahkan maklumat murid dengan mengikut langkah berikut;

Menyemak maklumat 

Selepas log masuk ke sistem APDM, tekan butang Data Murid. Di sini, staf sekolah perlu memastikan jumlah keseluruhan pelajar dan jumlah pelajar setiap kelas termasuk jumlah berdasarkan jantina adalah betul dan tepat.

Tekan pada nama kelas yang diperlukan untuk memaparkan senarai nama murid berdasarkan kelas dan jantina.

Tekan butang Data Murid untuk menyemak sekiranya berlaku kemaskini data murid oleh guru kelas.

Pergi ke butang Kelas untuk memaparkan semua kelas mengikut tahun. Untuk paparan senarai nama murid, tekan butang nama kelas yang dimahukan. Tekan nama murid dan maklumat ibu bapa untuk menyemak maklumat seperti pendapatan ibu bapa dan sebagainya.

Pengesahan 

Tekan butang Data Murid, tekan bahagian bawah paparan dimana tertera: “Semua data murid seperti di atas telah dikemaskini” untuk mengesahkan data murid di sistem APDM.

Tempoh pengesahan data murid

Staf sekolah perlu mengesahkan semua data murid dalam tempoh yang telah diberikan iaitu antara 1 hingga 7 haribulan setiap bulan. Butang pengesahan data murid tidak akan muncul bermula 8 haribulan dan hanya akan muncul pada 1 haribulan pada bulan berikutnya.

Semua data murid telah disahkan oleh pentadbiran atau pengurusan sekolah akan diberitahu oleh badan berkuasa seperti PPD, JPN dan KPM. Staf APDM di setiap bahagian yang terlibat akan menguruskan semua data. Pemantauan maklumat akan dibuat oleh badan berkuasa untuk memastikan semua data murid di sistem APDM sentiasa dikemaskini dan boleh digunakan oleh sistem KPM dari semasa ke semasa seperti yang diperlukan.

Mengemukakan laporan MBMMBI

MBMMBI atau Memartabatkan Bahasa Malaysia, Memperkukuhkan Bahasa Inggeris adalah satu polisi yang dibangunkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk memartabatkan penggunaan bahasa melayu dan untuk memperkuatkan bahasa inggeris.

Laporan pelaksaan MBMMBI yang disiapkan oleh pentadbir APDM.

Langkah 1: Tekan butang Pendaftaran Kelas untuk hantar laporan pelaksaan MBMMBI sama ada untuk setiap kelas atau untuk megemaskini maklumat sedia ada.

Langkah 2: Tekan butang Tambah Kelas, jika ada kelas baru.

Langkah 3: Untuk kelas yang sedia ada, tekan butang Kemas Kini di hujung nama kelas.

Langkah 4: Setelah maklumat dikemaskini, tekan butang Kemaskini Maklumat Kelas untuk simpan. Muat turun dan simpan data murid dalam format Excel. Jika sekolah perlu mengkongsikan data murid untuk tujuan analisis atau untuk tujuan lain, staf APDM sekolah dan guru kelas boleh muat turun data dalam format Excel.

Berikut adalah langkah untuk muat turun data murid;

Langkah 1: Selepas log masuk ke sistem, tekan butang Data Murid.

Langkah 2: Data akan dimuat turun mengikut kelas atau tahun. Tekan butang Muat Turun Excel di bahagian kanan atas paparan untuk simpan data ke dalam komputer dan akses ketika luar talian.

Set semula katalaluan oleh guru kelas/ staf pentadbir

Staf sekolah boleh set semula katalaluan bagi guru kelas yang terlupa katalaluan APDM. Berikut adalah langkah yang perlu dilakukan:

Langkah 1: Selepas log masuk ke sistem, pergi ke butang Pendaftaran Kelas.

Langkah 2: Tekan butang Reset Kata Laluan pada nama guru. Katalaluan guru kelas akan diset semula ke Katalaluan Lalai yang akan diberi secara automatik oleh sistem. Staf sekolah perlu memastikan nama guru yang dipilih dengan betul agar tidak set semula katalaluan guru yang lain.

Set semula katalaluan oleh staf sekolah.

Katalaluan untuk staf sekolah hanya boleh diset semula oleh staf APDM di PPD. Maka, staf sekolah perlu menghubungi PPD serta merta untuk set semula katalaluan.

Log Masuk Sebagai Guru Kelas 

Guru kelas hanya boleh akses ke sistem APDM setelah staf sekolah mendaftarkan guru sekolah ke dalam sistem. Berikut adalah cara untuk mendaftarkan guru kelas:

Langkah 1: Pergi ke laman sesawang APDM.

Masukkan ID pengguna: nombor kad pengenalan guru kelas (tanpa sebarang simbol atau jarak, contohnya: 923456789123)

Masukkan katalaluan: *******

Guru kelas dinasihatkan untuk mengubah katalauan lalai yang diberi selepas log masuk sistem pada kali pertama sebagai faktor keselamatan.

Langkah 2: Tekan butang Hantar untuk log masuk ke sistem APDM. Guru kelas boleh mengemaskini data atau rekod sedia ada dalam sistem APDM. Tekan butang Data Murid untuk paparkan senarai nama pelajar.

Data pelajar yang dikemaskini sepatutnya telah disenaraikan mengikut kelas. Data boleh dikemaskini dengan menekan nama murid yag diperlukan. Maklumat yang boleh ditukar termasuk nombor kad pengenalan, nombor sijil lahir nombor pasport atau tiada dokumen. Pelajar baru boleh ditambah dengan menekan butang Daftar Murid. Kelas murid boleh diubah dengan menekan butang Kemaskini Kelas. Oleh kerana, ada murid yang mengambil kelas yang berbeza, guru kelas boleh mengemaskini subjek yang diambil oleh setiap pelajar. Untuk mengemaskini pergi ke menu Subjek.

Tekan butang Tetapan untuk padankan murid dengan subjek masing- masing. Tekan butang Tetapan Subjek untuk pilih semua murid atau tekan untuk pilih murid secara individu.

Untuk butang Tetapan Guru boleh dipilih dari menu. Jumlah guru yang mengajar setiap subjek boleh dipilih berdasarkan keputusan yang dibuat Guru Penolong Kanan, GPK.

Untuk subjek program dwibahasa (Dual Language Program), butang Tetapan DPL akan dipaparkan. Tekan kotak untuk murid yang dibawah program DLP.

Tekan butang Kemas Kini Subjek Murid

Tekan Bil Murid Ambil untuk memaparkan senarai nama murid yang terlah ditetapkan mengikut subjek.

eKehadiran

Fungsi eKehadiran dalam APDM adalah untuk merekodkan kehadiran murid ke sekolah. Ia boleh ditanda sama ada hadir, hadir tapi lewat, tidak hadir dengan alasan atau tidak hadir.

Selain dari rekod kehadiran pelajaran, sistam ini akan memaparkan laporan rekod kehadiran bulanan dan tahunan. Guru kelas boleh menyemak kehadiran murid yang telah dikemaskini dengan memilih tarikh yang dimahukan. Sistem ini boleh diakses sama ada menggunakan destop komputer atau sebarang android. Sistem ini diwujudkan untuk merekodkan kehadiran murid bagi setiap sesi persekolahan mengikut kelas, pada masa sebenar, secara mudah dan cepat, tanpa guru perlu meninggalkan bilik kelas. Sistem ini boleh menyediakan maklumat dengan pantas, tepat, cekap, sistematik dan mesra pengguna.

eDaftar Sekolah Menengah

Permohonan penempatan untuk pelajar tahun 6 ke tingkatan 1 atau kelas peralihan ke Sekolah Menengah Kebangsaan boleh dibuat melalui permohonan eDaftar Menengah, di bawah Modul Pengurusan Pelajar.

Guru pelajar tahun 6 bertanggungjawab untuk mendaftarkan pelajar mereka ke tingkatan 1 dan perlu tahu cara yang betul untuk menggunakan sistem ini. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid memainkan peranan yang penting semasa proses pendaftaran. Maklumat perlu dikemaskini secara berhati hati untuk memastikan tiada kesalahan yang berlaku. Tetapi sebelum sebarang permohonan dibuat, guru perlu mengemaskini maklumat pelajar di sistem eDaftar. Antara maklumat yang perlu dikemaskini;

 • Nombor kad pengenalan
 • Nombor peperiksaan UPSR
 • Nama (mengikut kad pengenalan)
 • Alamat
 • Nombor telefon
 • Warganegara
 • Anak keberapa dari jumlah adikberadik
 • Jarak rumah ke sekolah
 • Murid tinggal dengan siapa
 • Maklumat penjaga
 • Maklumat penjaga kedua
 • Maklumat kokurikulum

Penolong Hal Ehwal Pelajar perlu memastikan yang semua maklumat yang dihantar ke sekolah yang ditentukan oleh PPD adalah sekolah yang betul.

Penolong Hal Ehwal Pelajar juga bertanggungjawab untk memastikan jumlah pelajar dan kelas tahun 6 adalah betul di bahagian Analisis Ringkasan.

Guru sekolah rendah perlu membuat cadangan dan mengisi pilihan penempatan pelajar tahun 6 ke tingkatan 1 atau kelas peralihan pada tahun tersebut ke sekolah yang ditentukan mengikut PPD.

Pelajar bukan warganegara akan automatik ditanda dengan garis merah. Pelajar yang berstatus bukan warganegara atau penduduk tetap tidak dibenarkan untuk memohon penempatan tingkatan 1 melalui permohonan eDaftar Menengah. Mereka perlu merujuk kepada PPD masing- masing.

Bahagian B eDaftar (diisi oleh guru kelas)

1. Selepas PK HEM mengesahkan senarai sekolah yang ditentukan oleh PPD, guru sekolah perlu log masuk ke sistem menggunakan akaun sedia ada guru kelas untuk memulakan permohonan ke tingkatan satu.

2. Guru perlu mula mengisi permohonan dengan menekan di butang Kemaskini Permohonan. Guru perlu memastikan yang senarai pelajar telah lengkap. Pelajar bukan warganegara tidak boleh memohon ke tingkatan 1 melalui sistem ini.

3. Guru kelas perlu memilih sekolah dan menyatakan sebab kenapa memilih sekolah tersebut untuk memudahkan PPD membuat penempatan murid dan perlu memperincikan jarak antara rumah pelajar dengan sekolah.

4. Jika pelajar memilih untuk tidak memohon ke senarai sekolah yang ditentukan PPD, tekan butang External Feeder untuk memaparkan senarai sekolah yang lain.

5. Maklumat tambahan diperlukan bagi pelajar SJKC dan SJKT, dimana markah pemahaman dan penulisan yang diperlukan untuk kelas peralihan.

6. Maklumat kokurikulum boleh diisi guru kelas di menu kokurikulum pada maklumat murid. Tekan butang Kemaskini untuk mengemukakan permohonan.

7. Paparan baru akan dipaparkan selepas proses kemaskini. Sekolah pilihan akan ditunjukkan bagi pelajar yang telah selepas menghantar permohonan. Guru boleh teruskan untuk permohonan murid yang lain.

Maklumat Yang Disahkan Dan Surat Salinan Penempatan

Selepas permohonan penempatan dilengkapkan oleh guru kelas, PK HEM akan menyemak di bahagian Analisis Ringkasan. Kegagalan untuk membuat pengesahan pada waktu yang ditetapkan, PK HEM perlu nyatakan Surat Tunjuk Sebab. Sebaik sahaja PPD meluluskan penempatan, pihak sekolah rendah boleh mencetak surat penempatan untuk semua pelajar tahun 6.

Borang Maklumat Murid

Guru boleh memuat turun borang maklumat murid melalui sistem pangkalan data murid. Data yang dikumpul dari awal tahun akan dikemaskini oleh guru kelas. Antara maklumat pelajar yang dikumpul termasuk nama penuh, nombor kad pengenalan, bangsa, kewarganegaraan, agama, alamat, jenis bantuan yang diterima dan sebagainya. Termasuk juga maklumat tentang ibu bapa atau penjaga, seperti nama penuh, status, nombor yang boleh dihubungi, pekerjaan, pendapatan dan maklumat lain yang berkaitan. Maklumat tersebut amat berguna di masa hadapan. Sebagai contoh untuk menentukan kelayakan pelajar untuk menerima bantuan kewangan seperti KWAMP atau yang lain.

Mengimport dan Mengeksport Maklumat Dari Aplikasi Pangkalan Data Murid

Maklumat yang dikumpul di apliksi pangkalan data murid adalah lengkap dan sempurna. Oleh itu, maklumat- maklumat yang dikumpul dalam sistem tersebut boleh dieksport ke sistem- sistem yang lain. Maka, guru hanya perlu akses ke sistem untuk mengeksport data yang telah sedia ada dengan mudah.

Bagi guru terutamanya guru LINUS yang mahu mengimport data murid, sistem NKRA KINUS selalunya mengalami masalah berikutan terdapat banyak maklumat dalam satu sistem. Guru dinasihatkan untuk mengimport maklumat pada waktu yang bukan kemuncak atau mengimport data secara berperingkat.

Pengesahan “SAYA BUKAN ROBOT” Semasa Log Masuk Ke Aplikasi Pangkalan Data

Isu keselamatan yang berlaku dalam sistem Aplikasi Pangkalan Data Murid telah diselesaikan. Guru hanya perlu tanda pada kotak yang disediakan sekali sahaja dan tidak perlu melalui proses ujian keselamatan seperti yang terdahulu.

Tujuan pengesahan tersebut adalah untuk memperkuatkan sistem keselamatan daripada di gunakan oleh pihak yang tidak mempunyai kuasa seperti agen pengguna dan sebagainya.

Jika berlaku masalah untuk mengakses atau menggunakan aplikasi APDM, sila hubungi PPD di daerah masing- masing. Atau boleh terus bertanya di forum APDM yang baru.

Lebih banyak update yang baharu mengenai APDM boleh kunjung ke https://apdm.net.my

Be the first to comment on "eKehadiran APDM – Aplikasi Pangkalan Data Murid"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*