Login dan Manual Pengguna HRMIS

Manual Penggunaan HRMIS

Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia (HRMIS) merupakan sebuah sistem aplikasi bersepadu yang telah diperkenalkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia (JPA) untuk digunakan oleh pihak jabatan kerajaan dalam hal berkaitan pengurusan kakitangan. Berikut merupakan sedikit sebanyak maklumat berkenaan HRMIS Klasik dan HRMIS 2.0.

HRMIS KLASIK
Objektif Utama HRMIS:
1. Menyediakan sistem maklumat berkaitan pengurusan sumber manusia yang berkesan kepada mana-mana pihak agensi yang memerlukan.
2. Melancarkan proses pengurusan sumber manusia.
3. Memastikan sumber tenaga dan keluasan perkhidmatan awam dirancang dengan lebih efisien.
4. Menjadikan proses komunikasi lebih ringkas dan mudah.
5. Mengurangkan penggunaan kertas dalam urusan pejabat.

Visi:
Menjadi sebuah aplikasi yang canggih setanding dengan negara luar dalam pengurusan sumber manusia bagi sektor awam.

Misi:
Memastikan agensi yang terlibat dalam sektor awam mematuhi visi dan matlamat kerajaan berkaitan sumber manusia.
Membuat penambahbaikan pada HRMIS supaya maklumat berkaitan pengurusan sumber manusia bagi sektor awam adalah benar dan tepat.

Perkhidmatan yang terdapat di dalam HRMIS:
1. Penerimaan aduan serta analisis berkaitan dengannya.
2. Penerimaan analisis serta penyelesaian aduan yang diterima.
3. Penerimaan diagnosis serta penyelesaian aduan yang diterima.
4. Pemantauan dan kemaskini status aduan sehingga selesai.
5. Penutupan aduan yang telah berjaya diselesaikan.
6. Penerimaan aduan di peringkat agensi.
7. FAQ di portal HRMIS bagi menjawab soalan-soalan lazim.

8. Semakan status aduan


Pelaksanaan HRMIS:
Agensi yang terlibat perlu mematuhi Modul Perolehan Sumber Manusia dengan memastikan maklumat adalah sentiasa lengkap, tepat dan terkini di samping melakukan kemaskini sekiranya terdapat kekosongan di HRMIS. Antara pelaksanaan HRMIS ialah:
1. Kenaikan Pangkat Pemilik Kompetensi (RS-PROM)
2. Penyediaan Pemilik Kompetensi untuk Pelaksanaan Tugas (RS-RFD)
3. Pertukaran Pemilik Kompetensi (RS-RA)
4. Peminjaman dan Pertukaran Tetap Pemilik Kompetensi (RS-SCND)
5. Pengambilan Pemilik Kompetensi (RS-ACQ)
6. Pembangunan Pelan Tindakan Perolehan Sumber Manusia (RS-APD)

Proses Permohonan Pertukaran:
1. Membuat permohonan pertukaran
2. Menyokong permohonan tersebut
3. Menyemak permohonan setelah keluar keputusan

HRMIS 2.0
Pengenalan Modul:
Modul Pentadbiran Sistem merupakan sebuah medium untuk mengakses pelbagai perkhidmatan yang disediakan dengan hanya memasukkan ID ke dalam ruangan yang disediakan. Caranya ialah dengan mengisi ID Pengguna dan Kata Laluan pada ruangan log masuk. Laman sesawang bagi HRMIS 2.0 ialah seperti berikut: http://www.eghrmis.gov.my/ atau https://hrmis2.eghrmis.gov.my.

Modul Pentadbiran Sistem ini dibahagikan kepada dua bahagian iaitu Submodul Sekuriti dan Submodul Aliran Kerja yang mana kedua-duanya mempunyai fungsi masing-masing.
Fungsi Submodul Sekuriti:
1. Mengaktifkan ID Pengguna
2. Menukar Kata Laluan
3. Selenggara Profil Pengguna
4. Menetapkan Tugas
5. Menukar status Log Masuk
6. Memapar pengumuman terkini

Fungsi Submodul Aliran Kerja:

1. Meminda maklumat berkaitan aliran kerja
2. Menambah maklumat dalam modul yang terdapat di HRMIS
3. Mengemaskini senarai peraturan aliran kerja yang telah ditetapkan

Maklumat Berkaitan Modul Penamatan Perkhidmatan
Objektif Utama:

1. Mempercepat urusan keluar dari sektor awam bagi pemilik kompetensi.
2. Menganalisis maklumat berkaitan pola penamatan perkhidmatan dalam sektor awam.

Pengguna Modul Penamatan Perkhidmatan:
1. Penjawat awam yang ingin berhenti daripada berkhidmat di bawah sektor awam.
2. Pegawai sumber manusia yang menguruskan penamatan perkhidmatan.

Fungsi Modul Penamatan Perkhidmatan:
1. Menamatkan perkhidmatan penjawat awam.
2. Meneruskan perkhidmatan lepas.
3. Persaraan secara sukarela.
4. Persaraan secara paksa di bawah Akta Pencen 1980
5. Menyimpan rekod kematian penjawat awam.
6. Menyediakan maklumat asas kepada bakal pesara.

Pra-syarat Pelaksanaan Modul Penamatan Perkhidmatan:
Kemaskini maklumat di bawah perlu dilakukan dengan betul.
1. Submodul pengurusan pinjaman.
2. Submodul pengurusan tatatertib.
3. Submodul pengurusan cuti.
4. Profil perkhidmatan.
5. Pengurusan rekod peribadi.
6. Penjawatan berkenaan.
7. Modul pembangunan.
8. Elaun.

Maklumat Berkaitan Pengurusan Gaji
Syarat penggunaan:

Akses ke dalam submodul pengurusan gaji hanya boleh dibuat melalui HRMIS Klasik sahaja.

Pihak yang terlibat dalam Pengurusan Gaji:
Segala urusan berkaitan Pengurusan Gaji terletak di bawah tanggungjawab pentadbir gaji.

Cara untuk membuat kemaskini maklumat elaun:
1. Pergi ke bahagian Pengurusan Saraan, Faedah dan Ganjaran.
2. Masukkan nombor IC di ruangan yang disediakan.
3. Pilih jawatan semasa.
4. Kemudian, klik butang ‘Teruskan’.
5. Seterusnya, klik butang ‘Pendapatan’.
6. Klik butang ‘tambah’ untuk melihat paparan gaji dan elaun.
7. Pergi ke bahagian carian dan taip ‘Elaun’ di dalam ruangan yang disediakan.
8. Sila pastikan kod yang dipilih adalah betul sebelum menekan butang kod tersebut.
9. Isi maklumat gaji mengikut slip gaji.
10. Klik butang ‘hantar’.

Maklumat Berkaitan Wad Hospital Mengikut Jawatan

Perkhidmatan wad di hospital adalah mengikut gred penjawat awam dan fasiliti yang terdapat di sesebuah hospital. Berikut merupakan pembahagian kelas wad mengikut gred:
1. Gred 1-20: Wad kelas 2
2. Gred 21-30: Wad kelas 1 (bilik 3 orang)
3. Gred 31-44: Wad kelas 1 (bilik 2 orang)
4. Gred 45-54: Wad kelas 1 (bilik seorang)
5. Pengurusan Tertinggi: Wad kelas 1 (bilik seorang)

Maklumat Berkaitan Pengurusan Persaraan

Adakah Borang Kew 8 perlu ditandatangani secara manual?
Ya, borang tersebut perlu ditandatangani secara manual kecualilah sekiranya anda menggunakan Public Key Infrastructure (PKI).

Be the first to comment on "Login dan Manual Pengguna HRMIS"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*